🪆

Nesting Dolls

:nesting_dolls:


Unicode Version
13.0
iOS Version
14.0

Details

Title
Nesting Dolls
Name
NESTING DOLLS
Rune
🪆
Ord
129670
Bytes
4