🧑‍🤝‍🧑

People Holding Hands

:people_holding_hands:


Title
Person
Name
ADULT
Rune
🧑
Ord
129489
Bytes
4
Name
ZERO WIDTH JOINER
Rune
Ord
8205
Bytes
3
Title
Handshake
Name
HANDSHAKE
Rune
🤝
Ord
129309
Bytes
4
Name
ZERO WIDTH JOINER
Rune
Ord
8205
Bytes
3
Title
Person
Name
ADULT
Rune
🧑
Ord
129489
Bytes
4