💷

Pound Banknote

:pound:


Unicode Version
6.0
iOS Version
6.0

Details

Title
Pound Banknote
Name
BANKNOTE WITH POUND SIGN
Rune
💷
Ord
128183
Bytes
4