👩‍👦‍👦

Family: Woman, Boy, Boy

:family_woman_boy_boy:


Title
Woman
Name
WOMAN
Rune
👩
Ord
128105
Bytes
4
Name
ZERO WIDTH JOINER
Rune
Ord
8205
Bytes
3
Title
Boy
Name
BOY
Rune
👦
Ord
128102
Bytes
4
Name
ZERO WIDTH JOINER
Rune
Ord
8205
Bytes
3
Title
Boy
Name
BOY
Rune
👦
Ord
128102
Bytes
4