👘

Kimono

:kimono:


Unicode Version
6.0
iOS Version
6.0
Category
Objects

Details

Title
Kimono
Name
KIMONO
Rune
👘
Ord
128088
Bytes
4