🇭🇹

Flag: Haiti

:haiti:


Name
REGIONAL INDICATOR SYMBOL LETTER H
Rune
🇭
Ord
127469
Bytes
4
Name
REGIONAL INDICATOR SYMBOL LETTER T
Rune
🇹
Ord
127481
Bytes
4